Latar Belakang Sekolah


Usia penubuhan Sekolah Menengah Kebangsaan Berapit telah menjejaki ke angka dua puluh tahun.

Selaras dengan usia yang meninjak dewasa , sekolah ini telah menghadapi pelbagai anak dean duri dalam usaha mencapai puncak kecemerlangan. Bermula dengan menumpang di sekolah rendah jenis kebangsaan perkampung berapit, kini SMK Berapit telah dilengkapi pelbagai prasara yang telah meningkatkan prestasi pelajarnya.

 

Visi Sekolah: SMK.Berapit menjadi sekolah idaman menjelang tahun 2012

Misi Sekolah: Melahirkan insan seimbang melalui pendidikan berkualiti


IndexPic